Doelgroep resultaat

Deze stap heeft als doel resultaten vertelbaar en telbaar te maken.

Vertelbaar in begrijpelijke, maatschappelijke termen, eenvoudig te communiceren, en telbaar door nauwkeurig te duiden over welke doelgroep het gaat en hoeveel het er zijn.

Hierbij is het zaak aan te sluiten bij de vaak warm beschreven missie en visie van een organisatie zoals: onze cliënten zijn gelukkig, iedereen doet mee of kinderen zijn succesvol. En door aan betrokkenen (cliënten, netwerk, medewerkers, e.d.) te vragen waar je dan naar kijkt kleur je dat verder in. We kijken naar daginvulling, financiën, wonen, de bekende levensdomeinen, maar het kan ook gaan over eigenheid (mag ik zijn wie ik ben) of regie (mag ik doen wat ik wil).

DOELGROEP RESULTAAT

MEER INFORMATIE

PERSOONLIJK MAKEN

MEER INFORMATIE

KORTCYCLISCH WERKEN

MEER INFORMATIE

MONITOREN

MEER INFORMATIE