Kortcyclisch werken

Door te meten weten we wat het belangrijkste is en waar verbetering kan worden gerealiseerd en de kunst is om ook daarna een persoonlijk pad te bewandelen. Dat betekent vaak afstappen van standaardprocessen. Dat gaat op een natuurlijke wijze doordat het pad uit kleine stapjes gaat bestaan waarbij het volgende stapje pas afgesproken wordt op basis van het resultaat van het voorgaande stapje. Per stapje wordt afgesproken wie is er bij betrokken en wanneer is het klaar. Dit wordt daarna aangevuld met het resultaat (is het wel/gedeeltelijk/niet gelukt?) en wat is het vervolg (periode verlengen/andere personen erbij betrekken/volgende stap maken)?

Doordat de stapjes klein zijn kunnen we veel succeservaringen bereiken en mocht het een keer niet lukken dan is bijsturen zo gedaan.

DOELGROEP RESULTAAT

MEER INFORMATIE

PERSOONLIJK MAKEN

MEER INFORMATIE

KORTCYCLISCH WERKEN

MEER INFORMATIE

MONITOREN

MEER INFORMATIE