Persoonlijk maken

Een resultaat voor de doelgroep waar een persoon toe behoort is een eerste belangrijke stap, maar dit krijgt pas waarde als dit resultaat persoonlijk wordt gemaakt. Om dit te realiseren beantwoordt de cliënt 3 vragen:

  • wat vind ik belangrijk en waar hecht ik minder aan?
  • hoe zelfstandig ben ik en waarbij heb ik hulp nodig?
  • hoe tevreden ben ik over hoe het nu met me gaat ?

Hierdoor wordt waarde gegeven aan een aantal belangrijke uitgangspunten die sterk gelden in het sociaal domein:

  • de cliënt krijgt de regie, met rechten en verantwoordelijkheden,
  • de cliënt bepaalt wat belangrijk is en wat minder, waardoor geïnvesteerd wordt in datgene wat er echt toe doet
  • er wordt rekening gehouden met wat de cliënt wel kan, zodat alleen waar nodig ondersteuning hoeft te worden geboden
  • de cliënt geeft zelf aan hoe het nu gaat, los van de normen en waarden van de ondersteuners.

En bovenal, door regelmatig te meten is er inzicht in zowel de beleving als de ontwikkeling van een cliënt ten aanzien van het resultaat dat we voor ogen hebben.

DOELGROEP RESULTAAT

MEER INFORMATIE

PERSOONLIJK MAKEN

MEER INFORMATIE

KORTCYCLISCH WERKEN

MEER INFORMATIE

MONITOREN

MEER INFORMATIE