Waarom UitKoers?

Op weg naar sociaal domein 3.0

UitKoers realiseert meetbare resultaten in het sociaal domein. Resultaten uitgedrukt in maatschappelijke termen die iedereen begrijpt. En door de resultaten meetbaar te maken zien we ook dat alle partijen die hierbij betrokken zijn beter hun taak kunnen uitvoeren en hun doelen realiseren.
Wat daarvoor moet gebeuren is gezamenlijk een duidelijke koers, de stip in de verte, uit te zetten. Maar net zo belangrijk is het om op weg naar die stip waar nodig uit de gebaande paden te gaan. Dus ga UitKoers!

Wie zijn wij?

Willie van Eijs*
Willie van Eijs*
Willie is van het vereenvoudigen, van het afpellen van ogenschijnlijk complexe situaties naar hanteerbare oplossingen. Uitgangspunt als het gaat om maatschappelijke resultaten: “als ik het mijn moeder en mijn kinderen niet uitgelegd krijg, hebben we het nog niet goed genoeg gedaan”.
T 06 42488060
*Eigenaar UitKoers

Rob in ’t Zand*
Rob in ’t Zand*
Rob is van het afmaken, zorgen dat het echt werkt en bijdraagt aan het daadwerkelijke resultaat. Uiteraard altijd mensgericht. “Mensen laten ontdekken welk toekomstperspectief ze zelf kunnen en ze helpen dat perspectief te realiseren, daar komen mijn expertise en passie samen.”
T 06 24714345
*Adviseur Resultaatsturing (vanuit nul25)

Hard sturen op zachte resultaten in het sociaal domein kan!

Op 16 november organiseren wij samen met REEF een bijeenkomst onder de titel ‘Hard sturen op zachte resultaten in het sociaal domein kan’. Daarbij presenteren wij hoe onze aanpak een bijdrage levert aan de transformatie die plaatsvindt in het sociaal domein. We starten om [...]

Voor wie?

  • Burger/cliënt, die de regie pakt, eigen kracht in zet en talent benut
  • Medewerker, die de cliënt centraal stelt, uitgaat van wat wél kan, op tijd op de handen gaat zitten en gericht is op succes
  • Zorgorganisatie, die staat voor het maatschappelijk resultaat, daarvoor contracten afsluit, met weinig regels en administratie
  • Opdrachtgever (gemeente/zorgkantoor), op zoek naar zorg op maat, stuurt op maatschappelijk resultaat, en streeft naar afschaling van de zorg en inzet van informele zorg

Hoe werkt het?

Een compleet traject bestaat uit 4 stappen:

  1. Het bepalen van het resultaat voor de doelgroep. Meer informatie…
  2. Het persoonlijk maken van dit resultaat voor de individuele cliënt/burger. Meer informatie…
  3. Aan de hand van kleine stapjes werken aan verbetering van het persoonlijke resultaat. Meer informatie…
  4. Voortdurend monitoren of afspraken worden nageleefd, en dat geldt voor zowel de resultaten als de manier waarop we er komen. Meer informatie…

DOELGROEP RESULTAAT

PERSOONLIJK MAKEN

KORTCYCLISCH WERKEN

MONITOREN